Sprzątanie pomieszczeń w siedzibach Straży Miejskiej m. st. Warszawy w 2019 roku

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3411493)

Client
Straż Miejska Miasta Stołecznego Warszawy
State
mazowieckie
Address
01170 Warszawa, ul. Młynarska
Phone
22 644 15 64
Fax
22 665 60 44
E-Mail
zam.pub@strazmiejska.waw.pl
Created
2018-10-11

Straż Miejska Miasta Stołecznego Warszawy

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Straż Miejska Miasta Stołecznego Warszawy ul. Młynarska 01170 Warszawa mazowieckie tel. 22 644 15 64 fax. 22 665 60 44 REGON 1527142800000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Sprzątanie pomieszczeń w siedzibach Straży Miejskiej m. st. Warszawy w 2019 roku

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług sprzątania pomieszczeń w obiektach Straży Miejskiej m. st. Warszawy, zlokalizowanych w dzielnicach: Wilanów, Śródmieście, Praga - Południe, Praga - Północ, Wawer, Białołęka, Wola, Ochota, Żoliborz, Ursus. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ oraz wzór umowy stanowiący załącznik 6 do SIWZ. Przed złożeniem oferty, Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej budynków, w których będzie świadczona usługa sprzątania. Wizja lokalna może się odbywać w dni robocze w godz. od 9:00 do godz. 13:00, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu w sekretariacie Wydziału Logistyki Straży Miejskiej w budynku przy ul. Sołtyka 8/10 w Warszawie lub po uzgodnieniu terminu z Panem Cezarym Szuchnikiem pod numerem tel.: 505-986-606, e-mail: cezary.szuchnik@strazmiejska.waw.pl

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 90910000-9

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Wykonawca starający się o zamówienie jest zobowiązany wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 8 000,00 zł (osiem tysięcy złotych). Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli Wykonawca nie wniesie wadium lub jeżeli wadium zostanie wniesion

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information