Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Stryszów w sezonie 2018/2019

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3411497)

Client
Gmina Stryszów
State
małopolskie
Address
34146 Stryszów,
Phone
0 33 879 74 12
Fax
0 33 879 74 23
Created
2018-10-11

Gmina Stryszów

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Stryszów 34146 Stryszów małopolskie tel. 0 33 879 74 12 fax. 0 33 879 74 23 REGON 7218210800000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Stryszów w sezonie 2018/2019

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Zakres usługi obejmuje odśnieżanie oraz likwidację śliskości. Przez odśnieżanie dróg rozumie się zabiegi mające na celu całkowite, względnie częściowe usunięcie śniegu za pomocą pługów odśnieżnych z jezdni i poboczy dróg oraz obiektów towarzyszących, jakimi są zatoki autobusowe, parkingi przydrożne itp. Zwalczanie śliskości drogowej to zabieg mający na celu zapobieganie występowaniu względnie likwidujące powstałą śliskość zimową. Standard zimowego utrzymania dróg w ramach niniejszego zamówienia przewiduje: - odśnieżenie jezdni na całej szerokości wraz z poboczami utwardzonymi, - likwidację śliskości na skrzyżowaniach z innymi drogami, przejazdami kolejowymi, odcinkach o spadkach powyżej 4 %, mostach, innych odcinkach decydujących o możliwości ruchu, - w przypadku wystąpienia gołoledzi lub lodowicy likwidację śliskości na całej długości dróg, - czas likwidacji śliskości – do 3 godzin po ustaniu opadów śniegu, - możliwość występowania śniegu zajeżdżonego, - w warunkach ekstremalnych (ciągłe, intensywne opady śniegu, zawieje i zamiecie śnieżne) możliwość czasowych przerw w komunikacji. Wykonawca zobowiązany jest do: - wykonania usługi zimowego utrzymania dróg zgodnie z określonymi przez Zamawiającego standardami, - utrzymywania stałej gotowości do wykonania usługi od chwili podpisania umowy, - podejmowania w razie potrzeby działań związanych z zimowym utrzymaniem dróg bez konieczności dodatkowych wezwań i ponagleń ze strony Zamawiającego, - w przypadkach wymagających nagłej interwencji przystąpienie do wykonania usługi w ciągu 30 minut od powiadomienia przez gminnego koordynatora zimowego utrzymania dróg lub sołtysów (operatorzy sprzętu muszą być wyposażeni w telefony komórkowe). - uprzątnięcia materiałów do zwalczania śliskości zalegających na jezdniach i poboczach dróg po zakończeniu sezonu zimowego. - posiadania w okresie obowiązywania umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 100 000 zł. Materiał do zwalczania śliskości zapewni Zamawiający.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 90620000-9

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information