Rozbudowa i modernizacja systemu informatycznego w NCBJ OR – POLATOM – 2 części: Część Nr 1 – Dostawa macierzy dyskowej wraz przełącznikami sieci SAN Fibre Chanel, Część Nr 2 – Rozbudowa posiadanej macierzy dyskowej HPE MSA 2040.

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3411499)

Client
Narodowe Centrum Badań Jądrowych Ośrodek Radioizotopów POLATOM
State
mazowieckie
Address
05400 Otwock, ul. Andrzeja Sołtana 7
Phone
22 273 17 00, 273 17 01
Fax
22 718 03 50
Created
2018-10-11

Narodowe Centrum Badań Jądrowych Ośrodek Radioizotopów POLATOM

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Narodowe Centrum Badań Jądrowych Ośrodek Radioizotopów POLATOM ul. Andrzeja Sołtana 7 05400 Otwock mazowieckie tel. 22 273 17 00, 273 17 01 fax. 22 718 03 50 REGON 102404300000

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Rozbudowa i modernizacja systemu informatycznego w NCBJ OR – POLATOM – 2 części: Część Nr 1 – Dostawa macierzy dyskowej wraz przełącznikami sieci SAN Fibre Chanel, Część Nr 2 – Rozbudowa posiadanej macierzy dyskowej HPE MSA 2040.

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: - Część Nr 1 zamówienia: dostawa do siedziby Zamawiającego macierzy dyskowej, przełączników sieci SAN Fibre Chanel, koniecznego oprogramowania oraz zamontowanie, uruchomienie i przetestowanie systemu dowodzące poprawności jego działania. - Część Nr 2 zamówienia rozbudowa posiadanej przez Zamawiającego macierzy dyskowej o dodatkową półkę 12 dysków obejmująca dostawę sprzętu, montaż, uruchomienie wraz z przetestowaniem dowodzącym poprawności działania układu. Ponadto, Wykonawca każdej części zamówienia odbierze opakowania fabryczne oraz nieodpłatnie przyjmie zużyty sprzęt elektroniczny Zamawiającego w stosunku wagowym 1/1 (waga sprzętu dostarczonego w ramach zamówienia/waga zużytego sprzętu Zamawiającego). Po odebraniu opakowań po dostarczonym sprzęcie Wykonawca wystawi Zamawiającemu kartę odbioru odpadów. Po odbiorze zużytego sprzętu Wykonawca wystawi Zamawiającemu kartę odbioru odpadów; Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie obydwu części oraz minimalne wymagania techniczne zawarte są w Załączniku A do SIWZ - Specyfikacja techniczna.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 30233141-1

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 2. Ustala się wadium dla przedmiotu zamówienia w następującej wysokości: dla Części Nr 1 17 000,00 PLN (słownie: siedemnaście tysięcy złotych) dla Części Nr 2 1 800,00 PLN (słownie: jeden tysiąc osiemset

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information