„Świadczenie usług konsultanta, wykładowcy i edukatora w zakresie profilaktyki nowotworowej z zakresu raka szyjki macicy i raka jelita grubego w związku z realizacją projektów w ramach działania 05.04. Zdrowie na rynku pracy RPO WP na lata 2014-2020”

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3411500)

Client
Copernicus Podmiot Leczniczy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
State
pomorskie
Address
80-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 1-6 1
Phone
58 768 42 81, 58 468 46 40
Fax
58 761 46 29, 58 768 48 29
E-Mail
zamowienia_publiczne@wss.gda.pl
Created
2018-10-11

Copernicus Podmiot Leczniczy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Copernicus Podmiot Leczniczy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Nowe Ogrody 1-6 1 80-803 Gdańsk pomorskie tel. 58 768 42 81, 58 468 46 40 fax. 58 761 46 29, 58 768 48 29 REGON 22196438500000

I.2) Type of contracting: Podmiot prawa publicznego

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: „Świadczenie usług konsultanta, wykładowcy i edukatora w zakresie profilaktyki nowotworowej z zakresu raka szyjki macicy i raka jelita grubego w związku z realizacją projektów w ramach działania 05.04. Zdrowie na rynku pracy RPO WP na lata 2014-2020”

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług konsultanta, wykładowcy i edukatora w zakresie profilaktyki nowotworowej z zakresu raka szyjki macicy/raka jelita grubego w związku z realizacją projektów w ramach działania 05.04. Zdrowie na rynku pracy RPO WP na lata 2014-2020 (CPV - 85100000-0 Usługi Ochrony Zdrowia). 2. Przedmiot zamówienia podzielony jest na następujące części: CZĘŚĆ 1 (dot. raka jelita grubego) Konsultant merytoryczny ds. medycznych, wykładowca do przygotowania i realizacji wykładów i zajęć warsztatowych na szkoleniach dla edukatorów oraz wykładowca do przygotowania i realizacji wykładów na spotkaniach w zakładach pracy (rak jelita grubego) CZĘŚĆ 2 (dot. raka szyjki macicy) Knsultant merytoryczny ds. medycznych, wykładowca do przygotowania i realizacji wykładów i zajęć warsztatowych na szkoleniach dla edukatorów; część oraz wykładowca do przygotowania i realizacji wykładów na spotkaniach w zakładach pracy (rak szyjki macicy) CZĘŚĆ 3 (dot. raka szyjki macicy) Edukator do organizacji i realizacji spotkań informacyjno-edukacyjnych podczas białych dni z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki raka szyjki macicy podczas trwania projektu w lokalizacji copernicus pl., do organizacji i realizacji spotkań informacyjno-edukacyjnych podczas eventów z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki raka szyjki macicy podczas trwania projektu na terenie woj. pomorskiego do organizacji i realizacji indywidualnych spotkań informacyjno-edukacyjnych z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki raka szyjki macicy w lokalizacji wojewódzkie centrum onkologii al. zwycięstwa 31/32 w Gdańsku. CZĘŚĆ 4 (dot. raka szyjki macicy) Edukator do organizacji i realizacji spotkań informacyjno-edukacyjnych podczas białych dni z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki raka szyjki macicy podczas trwania projektu w lokalizacji copernicus pl., do organizacji i realizacji spotkań informacyjno-edukacyjnych podczas eventów z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki raka szyjki macicy podczas trwania projektu na terenie woj. pomorskiego do organizacji i realizacji indywidualnych spotkań informacyjno-edukacyjnych z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki raka szyjki macicy w lokalizacji wojewódzkie centrum onkologii al. zwycięstwa 31/32 w Gdańsku. CZĘŚĆ 5 (dot. raka szyjki macicy) Edukator do organizacji i realizacji spotkań informacyjno-edukacyjnych podczas białych dni z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki raka szyjki macicy podczas trwania projektu w lokalizacji copernicus pl., do organizacji i realizacji spotkań informacyjno-edukacyjnych podczas eventów z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki raka szyjki macicy podczas trwania projektu na terenie woj. pomorskiego do organizacji i realizacji indywidualnych spotkań informacyjno-edukacyjnych z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki raka szyjki macicy w lokalizacji wojewódzkie centrum onkologii al. zwycięstwa 31/32 w Gdańsku. CZĘŚĆ 6 (dot. raka szyjki macicy) Edukator do organizacji i realizacji spotkań informacyjno-edukacyjnych podczas białych dni z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki raka szyjki macicy podczas trwania projektu w lokalizacji copernicus pl., do organizacji i realizacji spotkań informacyjno-edukacyjnych podczas eventów z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki raka szyjki macicy podczas trwania projektu na terenie woj. pomorskiego do organizacji i realizacji indywidualnych spotkań informacyjno-edukacyjnych z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki raka szyjki macicy w lokalizacji wojewódzkie centrum onkologii al. Zwycięstwa 31/32 w Gdańsku. CZĘŚĆ 7 (dot. raka jelita grubego) Edukator do organizacji i realizacji spotkań informacyjno-edukacyjnych podczas białych dni z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki raka jelita grubego podczas trwania projektu w lokalizacji copernicus pl., do organizacji i realizacji spotkań informacyjno-edukacyjnych podczas eventów z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki raka jelita grubego podczas trwania projektu na terenie woj. pomorskiego., do organizacji i realizacji indywidualnych spotkań informacyjno-edukacyjnych z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki jelita grubego w lokalizacji szpital św. Wojciecha, al. Jana Pawła II 50 w Gdańsku. CZĘŚĆ 8 (dot. raka jelita grubego) Edukator do organizacji i realizacji spotkań informacyjno-edukacyjnych podczas białych dni z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki raka jelita grubego podczas trwania projektu w lokalizacji copernicus pl., do organizacji i realizacji spotkań informacyjno-edukacyjnych podczas eventów z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki raka jelita grubego podczas trwania projektu na terenie woj. pomorskiego., do organizacji i realizacji indywidualnych spotkań informacyjno-edukacyjnych z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki jelita grubego w lokalizacji szpital św. Wojciecha, al. Jana Pawła II 50 w Gdańsku. CZĘŚĆ 9 (dot. raka jelita grubego) Edukator do organizacji i realizacji spotkań informacyjno-edukacyjnych podczas białych dni z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki raka jelita grubego podczas trwania projektu w lokalizacji copernicus pl., do organizacji i realizacji spotkań informacyjno-edukacyjnych podczas eventów z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki raka jelita grubego podczas trwania projektu na terenie woj. pomorskiego., do organizacji i realizacji indywidualnych spotkań informacyjno-edukacyjnych z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki jelita grubego w lokalizacji szpital św. Wojciecha, al. Jana Pawła II 50 w Gdańsku. CZĘŚĆ 10 (dot. raka jelita grubego) Edukator do organizacji i realizacji spotkań informacyjno-edukacyjnych podczas białych dni z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki raka jelita grubego podczas trwania projektu w lokalizacji copernicus pl., do organizacji i realizacji spotkań informacyjno-edukacyjnych podczas eventów z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki raka jelita grubego podczas trwania projektu na terenie woj. pomorskiego, do organizacji i realizacji indywidualnych spotkań informacyjno-edukacyjnych z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki jelita grubego w lokalizacji szpital im. m. Kopernika, ul. Nowe Ogrody 1-6 w Gdańsku. CZĘŚĆ 11 (dot. raka jelita grubego) Edukator do organizacji i realizacji spotkań informacyjno-edukacyjnych podczas białych dni z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki raka jelita grubego podczas trwania projektu w lokalizacji copernicus pl., do organizacji i realizacji spotkań informacyjno-edukacyjnych podczas eventów z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki raka jelita grubego podczas trwania projektu na terenie woj. pomorskiego, do organizacji i realizacji indywidualnych spotkań informacyjno-edukacyjnych z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki jelita grubego w lokalizacji szpital im. m. Kopernika, ul. Nowe Ogrody 1-6 w Gdańsku. Termin świadczenia usług: od dnia odpisania umowy do dnia 31.12.2020 r. bądź wyczerpania środków przeznaczonych na finansowanie projektu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla każdej z w/w części zamówienia zawiera załącznik nr 1 B do SIWZ. CZĘŚĆ 12 (dot. raka jelita grubego) Edukator do organizacji i realizacji spotkań informacyjno-edukacyjnych podczas białych dni z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki raka jelita grubego podczas trwania projektu w lokalizacji copernicus pl., do organizacji i realizacji spotkań informacyjno-edukacyjnych podczas eventów z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki raka jelita grubego podczas trwania projektu na terenie woj. pomorskiego, do organizacji i realizacji indywidualnych spotkań informacyjno-edukacyjnych z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki jelita grubego w lokalizacji szpital im. m. Kopernika, ul. Nowe Ogrody 1-6 w Gdańsku. Termin świadczenia usług: od dnia odpisania umowy do dnia 31.12.2020 r. bądź wyczerpania środków przeznaczonych na finansowanie projektu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla każdej z w/w części zamówienia zawiera załącznik nr 1 B do SIWZ.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 85100000-0

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information