„Wybór operatora na linie komunikacyjne nr 4 i 8 w Legnicy” - zadanie związane z realizacją projektu pn: „Zakup nowych, przyjaznych dla środowiska autobusów na potrzeby komunikacji miejskiej w Legnicy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3411501)

Client
Prezydent Miasta Legnicy
State
dolnośląskie
Address
59-220 Legnica, pl. Słowiański 8 8
Phone
076 7212100
Fax
076 7212115
www
www.legnica.um.gov.pl
E-Mail
im@legnica.um.gov.pl
Created
2018-10-11

Prezydent Miasta Legnicy

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Prezydent Miasta Legnicy pl. Słowiański 8 8 59-220 Legnica dolnośląskie tel. 076 7212100 fax. 076 7212115 REGON 39064725100000 www.legnica.um.gov.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: „Wybór operatora na linie komunikacyjne nr 4 i 8 w Legnicy” - zadanie związane z realizacją projektu pn: „Zakup nowych, przyjaznych dla środowiska autobusów na potrzeby komunikacji miejskiej w Legnicy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego w zakresie: 1) regularnego przewozu osób na liniach komunikacji miejskiej nr 4 i nr 8 na terenie miasta Legnicy, 2) sprzedaży biletów jednoprzejazdowych przez kierowców autobusów na liniach nr 4 i nr 8, 3) prowadzenia kontroli dokumentów przewozu osób, bagażu i zwierząt na liniach nr 4 i nr 8. Wykonawca będzie realizował odpłatnie usługi przewozowe zgodnie z zakresem rzeczowym. Zakres rzeczowy wynosi około 124.376,00 wozokilometrów. Usługi przewozowe nie będą obejmować dojazdów na trasę i zjazdów do zajezdni oraz przejazdów technicznych.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 60112000-6

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Wadium w wysokości 10.000,00 PLN (dziesięć tysięcy złotych) Wykonawca jest zobowiązany wnieść przed upływem terminu składania ofert. 2. Przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien powołać się na oznaczenie oferty podane przez Zamawiającego oraz pozwalając

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information