,,Dostawa specjalistycznego sprzętu ogrodniczego służącego utrzymaniu i konserwacji zrewitalizowanej zieleni zabytkowej: kosiarki samojezdnej z agregatem koszącym, specjalistycznej pilarki spalinowej oraz akumulatorowych nożyc do żywopłotu’’ w ramach prz

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3411506)

Client
Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie
State
mazowieckie
Address
00-460 Warszawa, Agrykola 1
Phone
+48 22 50 60 024, +48 22 50 60 109
Fax
+48 22 50 60 174
www
http://www.lazienki-krolewskie.pl
E-Mail
a.wielanek@lazienki-krolewskie.pl, przetargi@lazienki-krolewskie.pl
Created
2018-10-11

Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Agrykola 1 00-460 Warszawa mazowieckie tel. +48 22 50 60 024, +48 22 50 60 109 fax. +48 22 50 60 174 REGON 369111140 http://www.lazienki-krolewskie.pl

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: ,,Dostawa specjalistycznego sprzętu ogrodniczego służącego utrzymaniu i konserwacji zrewitalizowanej zieleni zabytkowej: kosiarki samojezdnej z agregatem koszącym, specjalistycznej pilarki spalinowej oraz akumulatorowych nożyc do żywopłotu’’ w ramach prz

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa specjalistycznego sprzętu ogrodniczego, dostosowanego do pracy w obrębie zabytkowego drzewostanu parkowego, kosiarki samojezdnej z agregatem koszącym oraz specjalistycznej pilarki spalinowej i akumulatorowych nożyc do żywopłotu wraz z baterią i ładowarką - zgodnie z opisem Przedmiotu zamówienia, który stanowi integralną część niniejszej SIWZ. Dostawa sprzętu ogrodniczego realizowana będzie w ramach przedsięwzięcia ,,Przebudowa i odnowa zabytkowego drzewostanu parkowego oraz doposażenie parku maszyn w specjalistyczny sprzęt służący utrzymaniu i konserwacji zrewitalizowanej zieleni w zabytkowym Ogrodzie Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie” dofinansowanego ze środków NFOŚiGW. Zadanie realizowane jest na podstawie umowy o dofinansowanie z NFOŚiGW zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, który zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w istotnych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik nr 4 do SIWZ.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 34114000-9

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information