Budowa (dostawa wraz z montażem) zewnętrznego wyposażenia Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy w ramach realizacji projektu pt.: „Funkcjonowanie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy”

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3411511)

Client
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
State
podkarpackie
Address
36-072 Świlcza, Świlcza 168
Phone
017 8560338, 017 8670145
Fax
017 8670157
www
www.swilcza.i-gmina.pl
E-Mail
gops.swilcza@intertele.pl
Created
2018-10-11

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Świlcza 168 36-072 Świlcza podkarpackie tel. 017 8560338, 017 8670145 fax. 017 8670157 REGON 69001030800000 www.swilcza.i-gmina.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Budowa (dostawa wraz z montażem) zewnętrznego wyposażenia Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy w ramach realizacji projektu pt.: „Funkcjonowanie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy”

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Budowa (dostawa wraz z montażem) zewnętrznego wyposażenia Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy w ramach realizacji projektu pt.: „Funkcjonowanie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy” w zakresie: 1) stolik do gry w szachy i chińczyka – 4 kpl, 2) wioślarz – 1 kpl, 3) poręcze – 1 kpl, 4) rowerek - 1 kpl, 5) orbitek – 1 kpl, 6) ławka – 10 kpl, 7) stół do tenisa betonowy – 1 kpl, 8) grill betonowy – 1 kpl, 9) ławki łukowe – 4 kpl, 10) kosze do selektywnej zbiórki odpadów – 3 szt., 11) kosze na śmieci – 3 kpl, 12) wykonanie stref bezpieczeństwa. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45212140-9

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 1 500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kil

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information