Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Centralnego Ośrodka Informatyki na lata 2918-2021, z uwzględnieniem ubezpieczeń komunikacyjnych (2 części)

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3411512)

Client
Centralny Ośrodek Informatyki
State
mazowieckie
Address
02-676 Warszawa, Suwak 3
Phone
+48222502883
Fax
+48222502987
Created
2018-10-11

Centralny Ośrodek Informatyki

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Centralny Ośrodek Informatyki Suwak 3 02-676 Warszawa mazowieckie tel. +48222502883 fax. +48222502987 REGON 100999489

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Centralnego Ośrodka Informatyki na lata 2918-2021, z uwzględnieniem ubezpieczeń komunikacyjnych (2 części)

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Centralnego Ośrodka Informatyki na lata 2018 – 2021, z uwzględnieniem ubezpieczeń komunikacyjnych (2 części)”: Część nr 1 zamówienia - ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Centralnego Ośrodka Informatyki, w tym: 1. ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk wraz z ubezpieczeniem sprzętu elektronicznego, 2. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem. Część nr 2 zamówienia – ubezpieczenia komunikacyjne Centralnego Ośrodka Informatyki, w tym: 1. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych 2. ubezpieczenie Auto - Casco 3. ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów 4. ubezpieczenie Assistance w ruchu drogowym.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 66510000-8

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 1. dla Części nr 1: 2 100,00 PLN (słownie: dwa tysiące sto złotych 00/100), 2. dla Części nr 2: 7 000,00. PLN (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100),

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information