Obsługa kasowa Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku z podziałem na zadania

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3411515)

Client
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
State
śląskie
Address
44200 Rybnik, ul. Kościuszki 17
Phone
32 422 12 47
Fax
324 221 247
www
www.zgm.rybnik.pl/bip
E-Mail
dzp@zgm.rybnik.pl
Created
2018-10-11

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku ul. Kościuszki 17 44200 Rybnik śląskie tel. 32 422 12 47 fax. 324 221 247 www.zgm.rybnik.pl/bip

I.2) Type of contracting: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Obsługa kasowa Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku z podziałem na zadania

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia objętego niniejszym postępowaniem jest prowadzenie 2 punktów obsługi kasowej Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku przy: 1) ul. Kościuszki 17 (siedziba ZGM), 2) ul. Patriotów 32 (ADM II), polegające na przyjmowaniu wpłat oraz dokonywaniu wypłat gotówkowych. Zamówienie zostało podzielone na 2 zadania: Zadanie nr 1 – Obsługa punktu kasowego przy ul. Kościuszki 17 w Rybniku Zadanie nr 2 – Obsługa punktu kasowego przy ul. Patriotów 32 w Rybniku Zamówienie w zakresie usług. Szczegółowy zakres usługi określa SIWZ

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 66110000-4

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information