Remont konserwatorski wraz z robotami towarzyszącymi, wskazanych elewacji Pawilonu nr I oraz Pawilonu nr II Zespołu Szpitali Miejskich przy ul. Strzelców Bytomskich 11

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3411519)

Client
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie
State
śląskie
Address
41-500 Chorzów, ul. Strzelców Bytomskich 11 11
Phone
032 3499115
Fax
032 2413952
www
www.zsm.internetdsl.pl
E-Mail
zp@zsm.internetdsl.pl
Created
2018-10-11

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie ul. Strzelców Bytomskich 11 11 41-500 Chorzów śląskie tel. 032 3499115 fax. 032 2413952 REGON 27150341000000 www.zsm.internetdsl.pl

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Remont konserwatorski wraz z robotami towarzyszącymi, wskazanych elewacji Pawilonu nr I oraz Pawilonu nr II Zespołu Szpitali Miejskich przy ul. Strzelców Bytomskich 11

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą: „Remont konserwatorski wraz z robotami towarzyszącymi, wskazanych elewacji Pawilonu nr I oraz Pawilonu nr II Zespołu Szpitali Miejskich przy ul. Strzelców Bytomskich 11”. Obiekt wpisany jest do „Rejestru Zabytków Województwa Katowickiego pod numerem 1357/85” decyzją z dnia 10.06.1985r. i w całości podlega ochronie konserwatorskiej. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania przedmiotową nieruchomością na cele budowlane. Wykonanie remontu konserwatorskiego wraz z robotami towarzyszącymi, wskazanych elewacji Pawilonów szpitalnych nr I i nr II ma na celu przywrócenie elewacjom pawilonów pierwotnego charakteru. Zamówienie obejmuje: a) wykonanie remontu konserwatorskiego elewacji północno- zachodniej „B” w Pawilonie nr I; b) wykonanie remontu konserwatorskiego „domku portalowego” w elewacji północno-zachodniej „A” w Pawilonie nr II. Prace związane z remontem konserwatorskim należy realizować zgodnie z dokumentacją projektową przedsięwzięcia stanowiącą załącznik nr 10 do SIWZ.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45453000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Wykonawcy przystępujący do przetargu zobowiązani są do wniesienia wadium w wysokości: 8 000 zł (słownie: osiem tysięcy złotych). 2. Wadium można wnosić w następujących formach; pieniądzu; poręczeniach bankowych lub poręczeniach, poręczeniach spółdzielc

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information