Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Łącko w sezonie zimowym 2018/2019

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3411521)

Client
Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącku
State
małopolskie
Address
33-390 Łącko, Łącko 755 755
Phone
0-18 4445558
Fax
0-18 4445558
www
zgk.lacko.pl
E-Mail
zgkl@onet.eu
Created
2018-10-11

Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącku

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącku Łącko 755 755 33-390 Łącko małopolskie tel. 0-18 4445558 fax. 0-18 4445558 REGON 49193609500000 zgk.lacko.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Łącko w sezonie zimowym 2018/2019

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług na terenie Gminy Łącko w sezonie zimowym 2018/2019 z zakresu zimowego utrzymania dróg tj. mających na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń w ruchu drogowym wywołanych takimi czynnikami atmosferycznymi, jak śliskość zimowa oraz opady śniegu. Wykonawca będzie świadczył usługi tylko w przypadkach występowania zjawisk pogodowych kwalifikujących użycie sprzętu do odśnieżania lub materiałów do zwalczania śliskości tj. opady śniegu, wystąpienie śliskości. Wykonawca będzie świadczył usługi przy użyciu sprzętu będącego w jego dyspozycji i przy użyciu własnych materiałów do likwidacji śliskości. Materiały muszą spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach z dnia 27 października 2005 r. ( Dz .U. z 2005 r. nr 230, poz. 1960). Zamawiający planuje zlecenie do zimowego utrzymania drogi o łącznej długości 93,8 km w 9 wyznaczonych obwodach. Wykaz dróg zakwalifikowanych do zimowego utrzymania oraz wymagane standardy odśnieżania w poszczególnych obwodach wskazano w Załączniku nr 1 do SIWZ. Wykonawca zobowiązany będzie do uporządkowania poboczy dróg gminnych po zakończeniu prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg. Zamawiający zaleca aby Wykonawcy przed złożeniem oferty dokonali wizji terenu objętego przedmiotem zamówienia.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 90620000-9

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information