PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ Z UCZNIAMI uczestnikami projektu pn.: „Kształcimy umiejętności praktyczne”

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3411526)

Client
Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5
State
podlaskie
Address
18400 Łomża, ul. Przykoszarowa 22
Phone
0-86 2186239
Fax
0-86 2186239
Created
2018-10-11

Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 ul. Przykoszarowa 22 18400 Łomża podlaskie tel. 0-86 2186239 fax. 0-86 2186239 REGON 18273900000

I.2) Type of contracting: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ Z UCZNIAMI uczestnikami projektu pn.: „Kształcimy umiejętności praktyczne”

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi przeprowadzenie zajęć zawodowych kół zainteresowań i zajęć wyrównawczych przygotowujących do egzaminu maturalnego z matematyki, fizyki i języka angielskiego z uczniami - uczestnikami projektu pn.: „Kształcimy umiejętności praktyczne” zgodnie z zapisami ujętymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia (załącznik nr 1 do SIWZ). Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 80000000-4

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information