Wydzielenie pomieszczenia łazienki w lokalu mieszkalnym przy ul. Śniadeckiego 1/4 oraz wykonanie instalacji gazowej C. O. w lokalu mieszkalnym przy ul. Śniadeckiego 1/8 w Siemianowicach Śląskich

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3411527)

Client
Gmina Siemianowice Śląskie-Urząd Miasta Siemianowice Śląskie
State
śląskie
Address
41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Jana Pawła II 10
Phone
327 605 200
Fax
327 605 280
Created
2018-10-11

Gmina Siemianowice Śląskie-Urząd Miasta Siemianowice Śląskie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Siemianowice Śląskie-Urząd Miasta Siemianowice Śląskie ul. Jana Pawła II 10 41-100 Siemianowice Śląskie śląskie tel. 327 605 200 fax. 327 605 280 REGON 000515879

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Wydzielenie pomieszczenia łazienki w lokalu mieszkalnym przy ul. Śniadeckiego 1/4 oraz wykonanie instalacji gazowej C. O. w lokalu mieszkalnym przy ul. Śniadeckiego 1/8 w Siemianowicach Śląskich

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z realizacją zadania pn: Wydzielenie pomieszczenia łazienki w lokalu mieszkalnym przy ul. Śniadeckiego 1/4 oraz wykonanie instalacji gazowej C. O. w lokalu mieszkalnym przy ul. Śniadeckiego 1/8 w Siemianowicach Śląskich

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45330000-9

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Ustala się obowiązek wniesienia przez wykonawcę wadium w wysokości: dla części 1- ej 1.200,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych) dla części 2-ej 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information