Dostawa leków dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3411530)

Client
Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach
State
podlaskie
Address
16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 60 60
Phone
087 5629582, 5629462, 5629595
Fax
087 5629594
www
www.szpital.suwalki.pl
E-Mail
zamowienia@szpital.suwalki.pl
Created
2018-10-11

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach ul. Szpitalna 60 60 16-400 Suwałki podlaskie tel. 087 5629582, 5629462, 5629595 fax. 087 5629594 REGON 79031936200000 www.szpital.suwalki.pl

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawa leków dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest: Zakup i dostawa leków dla Apteki Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, w ilościach, asortymencie i o wymaganiach określonych w załączniku nr 5 do SIWZ. 2. Dopuszcza się zmianę wielkości opakowania z zachowaniem ogólnej ilości leku podanej przez Zamawiającego oraz wymaganych dawek. W takim przypadku wymagane ilości należy przeliczyć w taki sposób aby ogólna ilość leku była nie mniejsza niż podana w SIWZ, a zaoferowana ilość opakowań była liczbą całkowitą (zaokrąglić w górę do pełnych opakowań). 3. Dopuszcza się zaoferowanie preparatów równoważnych (o tej samej nazwie międzynarodowej a innej nazwie handlowej), pod warunkiem zachowania wymaganej dawki, postaci oraz drogi podania leku. 4. Jeżeli dany produkt leczniczy znajduje się w wykazie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych – Załącznik B – „Leki dostępne w ramach programu lekowego” lub Załącznik C – „Leki, stosowane w ramach chemioterapii w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń oraz we wskazaniu określonym stanem klinicznym”, Wykonawca zobowiązany jest zaoferować produkt objęty ww. wykazem. Wykonawca przy obliczeniu ceny musi wziąć pod uwagę zapisy art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. 2016 r. poz. 1536 i 1579 t.j.) oraz aktualnego obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Dodatkowo należy uwzględnić limit finansowania leku oraz kod EAN. W odniesieniu do ww. leków Zamawiający wymaga podania w ofercie kodu EAN. 5. W przypadku zaoferowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego objętego refundacją, jego cena nie może być wyższa niż urzędowa cena zbytu określona w aktualnym obwieszczeniu Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 33600000-6

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information