Wykonanie zasilania awaryjnego bezprzerwowego budynku laboratorium Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie – Oddział Terenowy w Siedlcach wraz z dostawą agregatu prądotwórczego oraz UPS-a.

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3411531)

Client
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach
State
mazowieckie
Address
08-110 Siedlce, ul. Kazimierzowska 29 29
Phone
025 6326459
Fax
025 6325584
www
www.wiw.mazowsze.pl
E-Mail
admi.wiw@wiw.siedlce.com
Created
2018-10-11

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29 29 08-110 Siedlce mazowieckie tel. 025 6326459 fax. 025 6325584 REGON 71158660400000 www.wiw.mazowsze.pl

I.2) Type of contracting: Administracja rządowa terenowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Wykonanie zasilania awaryjnego bezprzerwowego budynku laboratorium Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie – Oddział Terenowy w Siedlcach wraz z dostawą agregatu prądotwórczego oraz UPS-a.

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Wykonanie zasilania awaryjnego bezprzerwowego budynku laboratorium Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie – Oddział Terenowy w Siedlcach wraz z dostawą agregatu prądotwórczego oraz UPS-a.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 31682530-4

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu żąda wniesienia wadium w wysokości 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information