Dostawa sprzętu komputerowego

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3411532)

Client
Polski Instytut Sztuki Filmowej
State
mazowieckie
Address
00-071 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 21/23 21
Phone
0-22 4210100, 4210235
Fax
0-22 4210429
www
www.pisf.pl
E-Mail
w.kaflik@pisf.pl
Created
2018-10-11

Polski Instytut Sztuki Filmowej

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Polski Instytut Sztuki Filmowej ul. Krakowskie Przedmieście 21/23 21 00-071 Warszawa mazowieckie tel. 0-22 4210100, 4210235 fax. 0-22 4210429 REGON 14021484700000 www.pisf.pl

I.2) Type of contracting: Podmiot prawa publicznego

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawa sprzętu komputerowego

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: 3.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja w biurze Zamawiającego sprzętu do serwerowni oraz komputerowego wraz z wyposażeniem i oprogramowaniem, w czterech częściach, wyszczególnionego w Załączniku numer 1 do SIWZ

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 30213100-6

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: - dla Części I: 8 000 zł (słownie osiem tysięcy złotych); - dla Części II: 2 000 zł (słownie dwa tysiące złotych); - dla Części III: 1 500 zł (słownie tysiąc pięćset złotych); - dla Części IV: 4 000 zł (słownie cztery tysiące złotych).

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information