3.2.1 START! - Podnosimy jakość edukacji ogólnej w Gminie Szemud" - usługa organizacji podsumowania realizacji projektu w formie festiwalu nauki dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Szemud

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3411534)

Client
Gmina Szemud
State
pomorskie
Address
84-217 Szemud, ul. Kartuska 13 13
Phone
58 6764428
Fax
58 6764428
www
www.szemud.pl
E-Mail
zp@szemud.pl
Created
2018-10-11

Gmina Szemud

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Szemud ul. Kartuska 13 13 84-217 Szemud pomorskie tel. 58 6764428 fax. 58 6764428 REGON 19167542200000 www.szemud.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: 3.2.1 START! - Podnosimy jakość edukacji ogólnej w Gminie Szemud" - usługa organizacji podsumowania realizacji projektu w formie festiwalu nauki dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Szemud

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa organizacji FESTIWALU NAUKI w miesiącu październiku bieżącego roku dla 2538 uczestników, tj. uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Szemud składającego się z części: Część 1 Festiwal z nauką z elementami języka angielskiego Część 2 Festiwal nauki i kreatywności Część 3 Festiwal teatralny CZĘŚĆ 1 - FESTIWAL Z NAUKĄ Z ELEMENTAMI J. ANGIELSKIEGO W ramach przedmiotowej części w każdej z 8 szkół odbędzie się podsumowanie realizacji zajęć z języka angielskiego mające charakter festiwalu nauki – dnia nauki z językiem angielskim (w SP Bojano, Kielno i Szemud będą to 2 dni z uwagi na największą grupę uczniów). Łącznie w ramach projektu będzie to 11 dni Festiwalu Nauki dla 576 uczestników. Festiwal organizowany będzie w każdej ze szkół osobno. Wszystkie zaprezentowane treści przedstawione zostaną z elementami języka angielskiego. Festiwal podzielony będzie na dwa bloki tematyczne zapewniające aktywny udział wszystkich uczestników: CZĘŚĆ 2 - FESTIWAL NAUKI I KREATYWNOŚCI W ramach przedmiotowej części dla każdej z 8 szkół odbędzie się podsumowanie realizacji zajęć rozwijających kompetencje przyrodniczo-matematyczne mające charakter festiwalu nauki i kreatywności (w SP Bojano, Kielno i Szemud będą to 2 dni z uwagi na największą grupę uczniów). Łącznie w ramach projektu będzie to 11 dni Festiwalu dla 1224 uczestników. Festiwal organizowany będzie dla każdej ze szkół osobno, w formie wyjazdowej. Festiwal Nauki i kreatywności to idealne podsumowanie całego projektu. Uczniowie będą mogli w kreatywny sposób, eksperymentując, poprzez zabawę posumować zdobytą wiedzę, odkryć świat od strony nauk przyrodniczych, ekologii, oraz nowych technologii. Festiwal rozpocznie cykl widowiskowych doświadczeń i eksperymentów scenicznych, w których uczestniczyć będą wszystkie dzieci biorące udział w zajęciach w ramach tego zadania, następnie w mniejszych grupach dzieci będą brać udział w wyjazdowych warsztatach, w następujących formach aktywności: interaktywne pokazy, warsztaty, eksperymenty, laboratoria i naukowe konkurencje. Warsztaty wyjazdowe odbywać się będą w Centrum Nauki oddalonym maksymalnie o 50 km od szkoły. Realizacja Festiwalu Nauki w Centrum Nauki pozwoli wszystkim uczestnikom nie tylko przeżyć niezapomniane chwile w spotkaniu z nauką ale pozwoli uniknąć ewentualnych problemów pogodowych. Dodatkowo każdy z uczestników weźmie aktywny udział w wystawie edukacyjnej składającej się z min. 20 interaktywnych stanowisk edukacyjnych. CZĘŚĆ 3 FESTIWAL TEATRALNY W ramach przedmiotowej części w każdej z 8 szkół odbędzie się podsumowanie realizacji zajęć rozwijających kompetencje kluczowe mające charakter festiwalu teatralnego. Łącznie w ramach projektu będzie to 8 dni Festiwalu dla 330 uczestników. Festiwal organizowany będzie w każdej ze szkół osobno. Festiwal rozpocznie podsumowanie zajęć teatralnych, następnie odbędą się zajęcia warsztatowe. W każdej szkole przygotowane zostaną minimum cztery stanowiska, na których podzieleni na grupy uczniowie, będą poprzez zabawę zapoznawali się z arkanami teatru i fotografii poprzez realizację kreatywnych zadań. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia 4. Szczegółowy zakres praw i obowiązków związanych z realizacją zamówienia określa umowa - projekt stanowiąca załącznik 6 do poszczególnych pakietów 1, 2 i 3.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 80000000-4

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information