Modernizacja systemu odwiórowania pracowni stolarskiej Teatru w zapleczu technicznym Teatru przy ul. Polskiej 116 w Poznaniu w ramach zadania modernizacja systemu odwiórowywania pracowni stolarskiej Teatru

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3411535)

Client
Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki
State
wielkopolskie
Address
61701 Poznań, ul. Fredry 9
Phone
61 65 90 200
Fax
61 852 74 64
E-Mail
drachal@opera.poznan.pl
Created
2018-10-11

Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki ul. Fredry 9 61701 Poznań wielkopolskie tel. 61 65 90 200 fax. 61 852 74 64 REGON 27885300000

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Modernizacja systemu odwiórowania pracowni stolarskiej Teatru w zapleczu technicznym Teatru przy ul. Polskiej 116 w Poznaniu w ramach zadania modernizacja systemu odwiórowywania pracowni stolarskiej Teatru

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest modernizacja systemu odwiórowania pracowni stolarskiej Teatru w zapleczu technicznym Teatru przy ul. Polskiej 116 w Poznaniu w ramach zadania modernizacja systemu odwiórowywania pracowni stolarskiej Teatru zgodnie z programem funkcjonalno –użytkowym stanowiącym załącznik nr 2 do specyfikacji. Przedmiot zamówienia jest podzielony dwa etapy: Etap I: Etap I obejmuje opracowanie i przekazanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych opinii i uzgodnień (Rzeczoznawcy ds. ppoż. i bhp). Etap II: Etap II obejmuje wykonanie modernizacji systemu odwiórowania pracowni stolarskiej Teatru w zapleczu technicznym Teatru przy ul. Polskiej 116 w Poznaniu, zgodnie z zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentację projektową wykonaną w etapie I.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45453000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information