Dostawa energii elektrycznej dla jednostek samorządu terytorialnego oraz ich jednostek organizacyjnych zlokalizowanych na terenie Powiatu Łowickiego

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3411536)

Client
Powiat Łowicki
State
łódzkie
Address
99-400 Łowicz, ul. Stanisławskiego 30 30
Phone
046 8375902
Fax
46 8375015
E-Mail
rip@powiatlowicki.pl
Created
2018-10-11

Powiat Łowicki

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Powiat Łowicki ul. Stanisławskiego 30 30 99-400 Łowicz łódzkie tel. 046 8375902 fax. 46 8375015 REGON 75014776800000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawa energii elektrycznej dla jednostek samorządu terytorialnego oraz ich jednostek organizacyjnych zlokalizowanych na terenie Powiatu Łowickiego

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: Dostawa energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne na potrzeby wspólnych Zamawiających dla 85 punktów poboru o łącznym szacowanym wolumenie 2 273 351 kWh (+/- 10%) w okresie dostaw tj. nie wcześniej niż od dnia 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku, z zastrzeżeniem, że do poszczególnych punktów poboru energii elektrycznej rozpoczęcie dostaw nastąpi nie wcześniej niż po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy. Powiat Łowicki, jako Zamawiający upoważniony jest do przeprowadzenia postępowania pn: „Dostawa energii elektrycznej dla jednostek samorządu terytorialnego oraz ich jednostek organizacyjnych zlokalizowanych na terenie Powiatu Łowickiego” w imieniu własnym oraz na podstawie podpisanego Porozumienia w imieniu: 1. Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu, 2. I Liceum Ogólnokształcące w Łowiczu, 3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łowiczu, 4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 RCKUiP w Łowiczu, 5. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Łowiczu, 6. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Łowiczu, 7. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łowiczu, 8. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łowiczu, 9. Powiatowy Zarząd Dróg i Transportu w Łowiczu, 10. Dom Pomocy Społecznej „Borówek”, 11. Muzeum w Łowiczu, 12. Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej w Łowiczu, 13. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Kiernozi 14. Gmina Kiernozia.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 09300000-2

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Nie dotyczy.

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information