„Ochrona walorów siedziby Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie, zwiększenie powierzchni wystawienniczej, dostosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych, utworzenie pracowni digitalizacji zbiorów, poprzez prace konserwatorsko-budowlane oraz konserwacj

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3420459)

Client
Starostwo Powiatowe
State
mazowieckie
Address
96-300 Żyrardów, ul. Limanowskiego 45 45
Phone
046 8553717, 8553599, 8554569
Fax
046 8552021
www
www.powiat-zyrardowski.pl
E-Mail
starostwo@powiat-zyrardowski.pl
Created
2018-11-08

Starostwo Powiatowe

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Starostwo Powiatowe ul. Limanowskiego 45 45 96-300 Żyrardów mazowieckie tel. 046 8553717, 8553599, 8554569 fax. 046 8552021 REGON 75015125000000 www.powiat-zyrardowski.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: „Ochrona walorów siedziby Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie, zwiększenie powierzchni wystawienniczej, dostosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych, utworzenie pracowni digitalizacji zbiorów, poprzez prace konserwatorsko-budowlane oraz konserwacj

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Zadanie pn.: „Ochrona walorów siedziby Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie, zwiększenie powierzchni wystawienniczej, dostosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych, utworzenie pracowni digitalizacji zbiorów, poprzez prace konserwatorsko-budowlane oraz konserwację zabytkowych stropów – remont budynku w m. Żyrardów, ul. Karola Dittricha 1 na dz. Nr ew.1638/1” obejmować będzie remont zabytkowego budynku Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie z wyłączeniem drenażu opaskowego, obejmująca: . - Remont dachów, mansard, balkonu, piwnic w budynku Muzeum Mazowsza Zachodniego z wyłączeniem wykonania drenażu opaskowego, w tym: remont dachu mansardowego z wymianą instalacji odgromowej na dachu płaskim, remont balustrady dachowej, wymiana wyłazu dachowego, remont kominów, lukarnów czołowych , górnego gzymsu, remont tarasu na poziomie parteru i 1 piętra, wymiana okien, remont ścian elewacji, izolacja piwnic i roboty w obrębie piwnic; - Remont elewacji i okien w poziomie parteru oraz remont drzwi wejściowych i cokołu w budynku Muzeum Mazowsza Zachodniego; .. - Remont elementów drewnianych klatki schodowej obejmujących zdjęcie starych powłok malarskich, szlifowanie, naprawę i uzupełnienie elementów powierzchni drewnianych oraz malowanie lakierem. - Malowanie pomieszczeń parteru i piętra budynku Muzeum Mazowsza Zachodniego obejmujący zdjęcie starych powłok malarskich, odbicie odspojonych i zmurszałych tynków, oczyszczenie odkrytych fragmentów murów, odgrzybienie, uzupełnienie tynków, wykonanie gładzi wapiennej na całych tynkach oraz malowanie farbami depresyjnymi; - Wykonanie remontu podłóg parteru i piętra budynku Muzeum Mazowsza Zachodniego polegające na rozbiórce istniejących warstw podłóg i odtworzeniu warstw podłogowych; - Remont stropów drewnianych w dwóch salach budynku Muzeum Mazowsza Zachodniego polegający na wykonaniu prac konserwatorskich w zakresie oczyszczenia, odgrzybienia , uzupełnienia brakujących elementów i wykonania retuszu warstwy malarskiej; - Przystosowanie WC dla potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z wymianą okładzin ściennych i podłogowych, wymianą stolarki drzwiowej, armatury sanitarnej oraz montażem elementów bezpiecznych dla osób niepełnosprawnych; - Wykonanie kanału wentylacyjnego ponad dach z wyrzutnia i robotami towarzyszącymi obejmujące przebicie w połaci dachowej otworu na kanał wentylacyjny, obsadzenie kanału wentylacyjnego, obróbkę blacharską, oraz obsadzenie wyrzutni ściennej;

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45000000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information