Dostawa paliw płynnych

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3420464)

Client
Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Świętochłowicach Sp. z o.o.
State
śląskie
Address
41-608 Świętochłowice, Łagiewnicka 76
Phone
32 34-51-570
Fax
32 34-51-544
www
www.mpgk.eu
E-Mail
zamowienia@mpgk.eu
Created
2018-11-08

Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Świętochłowicach Sp. z o.o.

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Świętochłowicach Sp. z o.o. Łagiewnicka 76 41-608 Świętochłowice śląskie tel. 32 34-51-570 fax. 32 34-51-544 REGON 368921137 www.mpgk.eu

I.2) Type of contracting: Podmiot prawa publicznego

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawa paliw płynnych

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa (sprzedaż, transport i rozładunek) paliw płynnych do zbiorników Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Świętochłowicach Sp. z o.o. ul. Łagiewnicka 76 w następujących rodzajach i ilościach szacunkowych: - Olej napędowy - 200 m3 - Benzyna bezołowiowa PB 95 - 10 m3 Dostawa paliw realizowana będzie sukcesywnie, według potrzeb Zamawiającego w terminie do 24 godzin od daty złożenia zamówienia cząstkowego faksem lub e-mailem, za każdorazowym zwrotnym niezwłocznym potwierdzeniem mailowym lub faxem odbioru złożonego zamówienia. Brak wysłania w ciągu 1 godziny od złożenia zamówienia zwrotnej odpowiedzi Wykonawcy o odbiorze zamówienia uważany jest za przyjęcie przez Wykonawcę do realizacji skutecznie złożonego zamówienia.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 09134200-9

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Przystępując do niniejszego postępowania Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 9.000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych 00/100). Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wno

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information