Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych i posegregowanych z terenu Gminy Lubenia

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3420465)

Client
Gmina Lubenia
State
podkarpackie
Address
36-042 Lubenia, Lubenia 131 131
Phone
017 8503914, 8755096
Fax
017 8755099
www
www.bip.lubenia.pl
E-Mail
b.baran@lubenia.pl
Created
2018-11-08

Gmina Lubenia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Lubenia Lubenia 131 131 36-042 Lubenia podkarpackie tel. 017 8503914, 8755096 fax. 017 8755099 REGON 69058212800000 www.bip.lubenia.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych i posegregowanych z terenu Gminy Lubenia

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na:−odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Lubenia;− zagospodarowaniu tych odpadów;−wywóz i zagospodarowanie odpadów stałych pochodzących z gospodarstw domowych;−odbiór odpadów segregowanych z gospodarstw domowych;−transport odpadów;−odbiór odpadów komunalnych pozostałych ( m.in. wielkogabaryty, sprzęt elektryczny i elektroniczny, opony) w ilości [Mg]:ilość odpadów zmieszanych -358,00; ilość odpadów selektywnie zebranych-253,00 ;ilość odpadów pozostałych-144,00; dostarczanie do gospodarstw domowych worków do selektywnej zbiórki odpadów: Worki-2019; żółty/metal i plastik/ 120 l-52 000; czarny/ mieszane/ 120 l- 45 000; czerwony /popiół komunalny/ 80 l- 6 500;czarny/ mieszane/ 60 l- 500;zielony/ szkło/ 60 l- 12 000;niebieski/ makulatura/ 60 l-1 700; brązowy/ biodegradowalne / 60 l-2 800;Razem - 120 500,00- realizowane w okresie 01.01.2019-31.12.2019

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 90500000-2

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 15 000,00 pln

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information