Zbiórka elektroodpadópw i zużytych opon

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3420467)

Client
Gmina Rudna
State
dolnośląskie
Address
59-305 Rudna, Pl. Zwycięstwa 15 15
Phone
076 7492100...134
Fax
076 7492117
www
www.rudna.pl
E-Mail
zamowienia_publiczne@rudna.pl
Created
2018-11-08

Gmina Rudna

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Rudna Pl. Zwycięstwa 15 15 59-305 Rudna dolnośląskie tel. 076 7492100...134 fax. 076 7492117 REGON 39064755800000 www.rudna.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Zbiórka elektroodpadópw i zużytych opon

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Zbiórka elektroodpadów i zużytych opon” w 2018 roku, w tym: 1). odbiór i zagospodarowanie: zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, m.in.: zużytych źródeł światła, zużytych baterii i akumulatorów (zwanych dalej również ZSEiE) oraz zużytych opon od pojazdów osobowych (nie dotyczy pojazdów rolniczych) z terenu gminy Rudna, w tym również z terenu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (dalej PSZOK) zlokalizowanego na terenie gminy Rudna (w miesiącu listopad i grudzień br.), z jednoczesnym odebraniem z PSZOK przedmiotowych odpadów podczas organizowanej zbiórki mobilnej, o której mowa w pkt 3 i 4 niniejszego rozdziału, 2). odbiór zużytych baterii z pojemników na baterie, znajdujących się w placówkach oświatowych na terenie gminy (z dwóch szkół, z dwóch przedszkoli), Urzędu Gminy w Rudnej (w miesiącu listopad i grudzień br.) z jednoczesnym odebraniem z PSZOK przedmiotowych odpadów podczas organizowanej zbiórki mobilnej, o której mowa w pkt 3 i 4 niniejszego rozdziału, 3). zorganizowanie zbiórki w formie mobilnej zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych opon od pojazdów osobowych (nie dotyczy pojazdów rolniczych)- w miesiącu listopad (2 dni) i grudzień (2 dni) br. (zbiórki objazdowe przez wszystkie sołectwa) jako uzupełniającej formy dla odbioru i zagospodarowania tego rodzaju odpadów z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych; informacje o terminach zbiórki zostaną przekazane do Gminy co najmniej 3 dni przed planowanym terminem ich przeprowadzenia; 4). zorganizowanie na terenie gminy Rudna bądź większych sołectw stacjonarnej zbiórki ZSEiE oraz zużytych opon od pojazdów osobowych (nie dotyczy pojazdów rolniczych) nadzorowanej przez pracowników Zbierającego w miesiącu listopad (2 dni) i grudzień (2 dni) w terminie ustalonym przez strony;

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 90500000-2

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information