Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Wola Uhruska i innych jednostek

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3420472)

Client
Gmina Wola Uhruska
State
lubelskie
Address
22230 Wola Uhruska, ul. Parkowa 5
Phone
825 915 003
Created
2018-11-08

Gmina Wola Uhruska

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Wola Uhruska ul. Parkowa 5 22230 Wola Uhruska lubelskie tel. 825 915 003 REGON 55097600000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Wola Uhruska i innych jednostek

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej o łącznym szacowanym wolumenie w ilości 1 253 420 kWh w 72 punktach odbioru zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 09310000-5

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Wykonawcy przystępujący do przetargu są zobowiązani wnieść wadium w wysokości 5.000 zł (pięć tysięcy złotych) w następujących formach: w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –kredytowej, z tym że poręczenie

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information