Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Rewal i jej jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3420475)

Client
Urząd Gminy
State
zachodniopomorskie
Address
72344 Rewal, ul. Mickiewicza 19
Phone
91 38 49 011
Created
2018-11-08

Urząd Gminy

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Urząd Gminy ul. Mickiewicza 19 72344 Rewal zachodniopomorskie tel. 91 38 49 011 REGON 54423700000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Rewal i jej jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Rewal i jej jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury: CZĘŚĆ I – ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, odpowiedzialności cywilnej Gminy Rewal i jej jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury, odpowiedzialności cywilnej w związku z posiadaniem i eksploatacją taboru szynowego nadmorskiej kolei wąskotorowej. CZĘŚĆ II – ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków ochotniczych straży pożarnych Gminy Rewal. CZĘŚĆ III – ubezpieczenia komunikacyjne Gminy Rewal i jej jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury. CZEŚĆ IV – ubezpieczenie casco taboru kolejowego nadmorskiej kolei wąskotorowej gminy Rewal. Postępowanie jest prowadzone przez Zamawiającego także w imieniu jednostek organizacyjnych oraz instytucji Gminy Rewal, w tym w szczególności następujących podmiotów: 1) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rewalu 2) Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu 3) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Niechorzu im. Leonida Teligi 4) Zespół Szkół Sportowych w Rewalu 5) Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Pobierowie 6) Szkolne Schronisko Młodzieżowe "Fala" w Pobierowie 7) OSP Pobierowo 8) OSP Niechorze (Centrum Ratownictwa w Niechorzu)

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 66510000-8

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information