Usługa kompleksowego sprzątania Zespołu Krytych Pływalni Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3420476)

Client
Akademia Wychowania Fizycznego im.Bronisława Czecha
State
małopolskie
Address
31571 Kraków, al. Jana Pawła II 78
Phone
012 683 15 16
Fax
012 648 12 10
Created
2018-11-08

Akademia Wychowania Fizycznego im.Bronisława Czecha

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Akademia Wychowania Fizycznego im.Bronisława Czecha al. Jana Pawła II 78 31571 Kraków małopolskie tel. 012 683 15 16 fax. 012 648 12 10 REGON 32784700000

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Usługa kompleksowego sprzątania Zespołu Krytych Pływalni Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Usługa kompleksowego sprzątania Zespołu Krytych Pływalni Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 90910000-9

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 13.1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 6 900.00 PLN (słownie: sześć tysięcy dziewięćset 00/100 PLN). 13.2. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 2018-11-16 do godz. 09:00. 13.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następującyc

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information