Dostawa tonerów i zestawów konserwacyjnych wraz z zapewnieniem serwisu posprzedażnego w 12 miesięcznym okresie gwarancji

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3420480)

Client
Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
State
mazowieckie
Address
02-106 Warszawa, Pawińskiego 17
Phone
+48(22)6028645
E-Mail
a.strojek@zer.msw.gov.pl
Created
2018-11-08

Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Pawińskiego 17 02-106 Warszawa mazowieckie tel. +48(22)6028645 REGON 011320130

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawa tonerów i zestawów konserwacyjnych wraz z zapewnieniem serwisu posprzedażnego w 12 miesięcznym okresie gwarancji

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: Dostawa tonerów i zestawów konserwacyjnych wraz z zapewnieniem serwisu posprzedażnego w 12-miesięcznym okresie gwarancji Tonery czarne szt. 100 Zestawy konserwacyjne szt. 8

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 30125110-5

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium – w wysokości 2.900,00 zł (słownie: dwa tysiące dziewięćset złotych 00/100), Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information