Zakup ubezpieczenia dla uczestników wizyt studyjnych w ramach projektów PO WER

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3420481)

Client
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
State
mazowieckie
Address
00-529 Warszawa, Wspólna 1
Phone
+48225292738
Fax
+48225292780
Created
2018-11-08

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wspólna 1 00-529 Warszawa mazowieckie tel. +48225292738 fax. +48225292780 REGON 140533156

I.2) Type of contracting: Administracja rządowa centralna

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Zakup ubezpieczenia dla uczestników wizyt studyjnych w ramach projektów PO WER

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup ubezpieczenia (obejmującego koszty leczenia, koszty transportu, natychmiastową pomoc „Assistance”, następstwo nieszczęśliwych wypadków (NNW), odpowiedzialność cywilną (OC), mienie osobiste) dla uczestników zagranicznych wyjazdów studyjnych w ramach projektów PO WER pn. „Liderzy w zarządzaniu uczelnią” oraz „Mistrzowie dydaktyki”. Zamawiający wymaga, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, aby przedmiot zamówienia realizowany był przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Do zadań osób zatrudnionych na umowę o pracę w ramach przedmiotowego postępowania należeć będą czynności administracyjne związane z wystawianiem dokumentów ubezpieczeniowych, realizacją świadczeń, rozpatrywaniem odwołań i reklamacji oraz rozliczaniem płatności. Zamawiający w trakcie realizacji umowy, ma prawo do kontroli spełnienia przez Wykonawcę powyższego wymagania, zgodnie z zapisami Istotnych Postanowień Umowy, stanowiących załącznik nr 2 do SIWZ. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 1 do SIWZ. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w Istotnych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik nr 2 do SIWZ.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 66510000-8

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information