Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu wyposażenia sal – sprzętu medycznego w ramach projektu pod nazwą: „Innowacyjne Centrum Symulacji Medycznej w Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środ

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3420484)

Client
Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu
State
opolskie
Address
45-060 Opole, ul. Katowicka 68 68
Phone
77 4423524, 4423520
Fax
77 4423517
E-Mail
komuszynskib@wsm.opole.pl
Created
2018-11-08

Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu ul. Katowicka 68 68 45-060 Opole opolskie tel. 77 4423524, 4423520 fax. 77 4423517 REGON 53239101700015

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu wyposażenia sal – sprzętu medycznego w ramach projektu pod nazwą: „Innowacyjne Centrum Symulacji Medycznej w Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środ

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja, uruchomienie oraz instruktaż techniczno-szkoleniowy następującego sprzętu wyposażenia sal – sprzętu medycznego w ramach projektu pod nazwą: „Innowacyjne Centrum Symulacji Medycznej w Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój: 1.1. Panele medyczne: 1.1.1. 10 - Panel medyczny z doprowadzonymi wybranymi mediami (ewentualnie kolumna IT lub most IT) – 1 komplet 1.1.2. 58 - Panel łóżkowy z wybranymi mediami – 1 komplet 1.1.3. 83 - Panel medyczny z doprowadzonymi wybranymi mediami (ewentualnie kolumna IT lub most IT) – 1 komplet 1.2. Łóżka pielęgniarskie: 1.2.1. 5 - Łóżko na stanowisko intensywnej terapii – 2 komplety 1.2.2. 59 - Łóżko szpitalne ortopedyczne – 1 komplet 1.2.3. 62 - Łóżko pacjenta domowe – 1 komplet 1.2.4. 73 - Łóżko szpitalne specjalistyczne z przechyłami bocznymi – 1 komplet 1.2.5. 21 - Kozetka lekarska – 1 komplet 1.2.6. 94 - Kozetka lekarska – 1 komplet 1.3. Łóżka i fotele położnicze: 1.3.1. 79 - Krzesło porodowe – 1 komplet 1.3.2. 81 - Łóżko porodowe – 1 komplet 1.3.3. 82 - Łózko dla noworodka – 1 komplet 1.3.4. 100 - Łóżko porodowe – 1 komplet 1.3.5. 103 - Fotel ginekologiczny – 1 komplet 1.3.6. 112 - Łózko noworodkowe/niemowlęce – 1 komplet 1.4. Sprzęty medyczne pielęgniarskie i położnicze: 1.4.1. 11 - Pompa infuzyjna strzykawkowa – 1 komplet 1.4.2. 12 - Pompa infuzyjna objętościowa – 1 komplet 1.4.3. 111 - Pompa infuzyjna – 1 komplet 1.4.4. 13 – Respirator – 1 komplet 1.4.5. 14 - Ssak próżniowy lub elektryczny – 1 komplet 1.4.6. 71 - Ssak elektryczny – 1 komplet 1.4.7. 84 - Ssak elektryczny – 1 komplet 1.4.8. 110 - Ssak elektryczny – 1 komplet 1.4.9. 23 - Lampa zabiegowa punktowa – 1 komplet 1.4.10. 61 - Lampa zabiegowa – 1 komplet 1.4.11. 96 - Lampa zabiegowa punktowa – 1 komplet 1.5. Inkubatory 1.5.1. 7 - Inkubator otwarty – 1 komplet 1.5.2. 114 - Inkubator – 1 komplet Zamówienie obejmuje dostawę urządzeń, instalację, uruchomienie oraz przeszkolenie 8 osób w wymiarze minimum 4 godzin w siedzibie Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki od nr 1A do nr 1E. 2. Dodatkowe warunki dotyczące przedmiotu zamówienia: 2.1. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia określonego w ofercie, uwzględniając zakres zamówienia częściowego określonego w załącznikach nr 1A – 1E do SIWZ, zapewni dostawę przedmiotu zamówienia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego wraz z kosztami ewentualnego opakowania/rozpakowania/wywozu i utylizacji tych opakowań, a także transportu, przeniesienia, montażu, napraw gwarancyjnych, a także ewentualnego ubezpieczenia w tym m.in.: ewentualnego ubezpieczenia przedmiotu zamówienia, a także osób dokonujących wszelkich działań związanych z realizacją przedmiotu zamówienia lub ewentualnego wynajmu dodatkowego sprzętu niezbędnego do realizacji przedmiotu zamówienia oraz wszelkie inne koszty związane z pełną realizacją przedmiotu zamówienia. 2.2. Przedmiot zamówienia dostarczony będzie Zamawiającemu na ryzyko Wykonawcy i w ramach wynagrodzenia określonego w ofercie, przysługującego Wykonawcy. 2.3. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot zamówienia na warunkach określonych w opisie przedmiotu zamówienia lub wskazanych w projekcie umowy (załącznik nr 7 do SIWZ). 2.4. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia, użyto do opisania przedmiotu zamówienia oznaczeń lub parametrów wskazujących na konkretnego producenta, konkretny produkt lub wskazano znaki towarowe, patenty lub pochodzenie urządzeń, Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktów równoważnych, przez które należy rozumieć produkty o parametrach nie gorszych od przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia, spełniające wymagania Zamawiającego. 2.5. Jeżeli w dokumentacji przetargowej określono wymagania dotyczące przedstawienia certyfikatów wydanych przez określoną jednostkę oceniającą zgodność Zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. 2.6. Zgodnie z art. 30 ust. 9 pkt. 1) ustawy w przypadku zamówienia na dostawy lub usługi, Zamawiający określił w opisie przedmiotu zamówienia wymagane cechy produktu lub usługi, w szczególności: wymaga, adekwatnie, do przedmiotu zamówienia, dostosowania projektu do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienie dostępności dla osób niepełnosprawnych.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 33100000-1

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information