Dostawa 1 sztuki fabrycznie nowego lekkiego samochodu specjalnego do przewozu osób dla Szkoły Aspirantów w Poznaniu

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3420485)

Client
Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej
State
wielkopolskie
Address
61459 Poznań, ul. Czechosłowacka 27
Phone
618 355 900
Fax
618 301 191
E-Mail
przetargi@sapsp.edu.pl
Created
2018-11-08

Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej ul. Czechosłowacka 27 61459 Poznań wielkopolskie tel. 618 355 900 fax. 618 301 191 REGON 17343300000

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawa 1 sztuki fabrycznie nowego lekkiego samochodu specjalnego do przewozu osób dla Szkoły Aspirantów w Poznaniu

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 sztuki fabrycznie nowego lekkiego samochodu specjalnego do przewozu osób dla Szkoły Aspirantów w Poznaniu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia- zestawienie wymagań minimalnych przedmiotu zamówienia stanowi załącznik Nr 1 do SIWZ.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 34100000-8

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100).

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information