Zakup pierwszego wyposażenia zmodernizowanego Pawilonu V w zakresie sprzętu medycznego

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3420488)

Client
Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o.
State
mazowieckie
Address
04073 Warszawa, ul. Grenadierów
Phone
22 51 52 743
E-Mail
zp@grochowski.waw.pl
Created
2018-11-08

Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o.

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o. ul. Grenadierów 04073 Warszawa mazowieckie tel. 22 51 52 743 REGON 215398900000

I.2) Type of contracting: Podmiot prawa publicznego

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Zakup pierwszego wyposażenia zmodernizowanego Pawilonu V w zakresie sprzętu medycznego

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu (wyposażenia) medycznego (aparatury medycznej), zwanego dalej również „asortymentem”. Przez dostawę należy rozumieć dostarczenie asortymentu do siedziby Zamawiającego (Szpitala Grochowskiego im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o., ul. Grenadierów 51/59, 04-073 Warszawa) wraz z wniesieniem go do pomieszczenia/pomieszczeń wskazanych przez pracownika (pracowników) Zamawiającego. Szczegółowy wykaz ilości asortymentu (sprzętu) znajduje się w załączniku nr 2 do SIWZ – formularz asortymentowo - cenowy. Szczegółowy opis rodzaju asortymentu oraz jego parametry i wszelkie wymagania dotyczące serwisów, przeglądów, przeszkolenia personelu, gwarancji itp. przedstawione zostały w załączniku nr 4 do SIWZ (właściwości techniczno-użytkowe). Zamawiający wymaga zaoferowania asortymentu fabrycznie nowego, nieużywanego, wolnego od wad fizycznych i prawnych, zapakowanego fabrycznie w oryginalnych opakowaniach. W ramach dostawy (w ramach zaoferowanej ceny ofertowej) Zamawiający wymaga również: 1) przeszkolenia pracowników (dla pozycji / pakietów w przypadku których jest to wymagane zgodnie z „właściwościami techniczno-użytkowymi”); 2) zaoferowanie gwarancji i serwisu zgodnie z wymogami Zamawiającego wskazanymi we „właściwościach techniczno-użytkowych”; 3) dołączenia do asortymentu ulotek w języku polskim, zawierających wszystkie niezbędne dla bezpośredniego użytkownika informacje; 4) dołączenia do asortymentu instrukcji w języku polskim dotyczącej jego obsługi i przechowywania; 5) spełnienia wszelkich wymogów określonych w SIWZ i umowie związanych z asortymentem, jego dostawą, wymaganą dokumentacją oraz przeszkoleniem personelu.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 33000000-0

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information