Dostawa materiałów promocyjnych

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3420494)

Client
Ministerstwo Zdrowia
State
mazowieckie
Address
00952 Warszawa, ul. Miodowa 15
Phone
226 349 389
Fax
226 349 638
E-Mail
a.brominska@mz.gov.pl
Created
2018-11-08

Ministerstwo Zdrowia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Ministerstwo Zdrowia ul. Miodowa 15 00952 Warszawa mazowieckie tel. 226 349 389 fax. 226 349 638 REGON 28798700000

I.2) Type of contracting: Administracja rządowa centralna

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawa materiałów promocyjnych

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia dostawa materiałów promocyjnych w ramach realizacji Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych zadanie Promocja zdrowia i profilaktyka nowotworów, z podziałem na następujące zadania: 1) wykonanie i dostawa materiałów konferencyjnych, 2) dostawa i oznakowanie materiałów promocyjnych - biurowych, 3) dostawa i oznakowanie materiałów promocyjnych – m.in. ubrań. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie nadruków na gadżetach i materiałach promocyjnych oraz dostawę gadżetów i materiałów promocyjnych, po dokonaniu na nich nadruków do siedziby Zamawiającego. 3. Oferowane gadżety i materiały promocyjne musza być fabrycznie nowe, wolne od wad, muszą odpowiadać standardom jakościowym i technicznym, nie mogą być obciążone żadnymi prawami na rzecz osób trzecich oraz muszą spełniać wymagania Zamawiającego. 4. Wskazane pośrednio lub bezpośrednio pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) oznacza to określenie standardu i właściwości technicznych 5. Szczegółowy opis zadań zawiera załącznik nr 1.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 39294100-0

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information