„Odbiór , transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Rzeczniów”

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3420496)

Client
Gmina Rzeczniów
State
mazowieckie
Address
27-353 Rzeczniów, Rzeczniów 1
Phone
486167004, 486167024
Fax
486167310
E-Mail
wskrzypczyk@rzeczniow.pl, janusz.wlodarski@rzeczniow.pl
Created
2018-11-08

Gmina Rzeczniów

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Rzeczniów Rzeczniów 1 27-353 Rzeczniów mazowieckie tel. 486167004, 486167024 fax. 486167310 REGON 670223971

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: „Odbiór , transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Rzeczniów”

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1.Przedmiotem zamówienia jest odbiór , transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Rzeczniów. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 do SIWZ. Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksową usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości gminy Rzeczniów, na których zamieszkują mieszkańcy i obsługę Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w związku z koniecznością zapewnienia osiągnięcia poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia lub odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów, a także poziomu ograniczenia odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 90500000-2

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information