„Modernizacja szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej na terenie miast: Gniezno, Witkowo i Trzemeszno”

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3420498)

Client
Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie
State
wielkopolskie
Address
62-200 Gniezno, al. Władysława Stanisława Reymonta 21B 21
Phone
61 4264688
Fax
061 4264688 wew. 22
www
www.powiat-gniezno.pl
E-Mail
geo-gniezno@wp.pl
Created
2018-11-08

Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie al. Władysława Stanisława Reymonta 21B 21 62-200 Gniezno wielkopolskie tel. 61 4264688 fax. 061 4264688 wew. 22 REGON 30160432800000 www.powiat-gniezno.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: „Modernizacja szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej na terenie miast: Gniezno, Witkowo i Trzemeszno”

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej na terenie miast: Gniezno, Witkowo i Trzemeszno, której celem jest: analiza istniejących w zasobie geodezyjnym operatów technicznych oraz innych materiałów dotyczących szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej; terenowa inwentaryzacja stanu technicznego znaków podstawowej i szczegółowej osnowy poziomej; aktualizacja i uzupełnienie opisów topograficznych; kontrolny pomiar współrzędnych prostokątnych płaskich dla znaków znajdujących się na przedmiotowym obszarze; uzupełnienie bazy danych szczegółowej osnowy geodezyjnej (BDSOG) w zakresie szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej na podstawie inwentaryzacji terenowej oraz danych zawartych w operatach technicznych i innych materiałach; wykazanie w formie zastawienia wszystkich atrybutów dotyczących zainwentaryzowanych znaków. I CZĘŚĆ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: modernizacja szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej dla jednostki ewidencyjnej: Gniezno-miasto ¬– ilość punktów szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej: 372 II CZĘŚĆ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: modernizacja szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej dla jednostki ewidencyjnej: Witkowo-miasto ¬– ilość punktów szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej: 107 III CZĘŚĆ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: modernizacja szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej dla jednostki ewidencyjnej: Trzemeszno-miasto ¬– ilość punktów szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej: 119

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 72320000-4

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert:  dla części I w wysokości 600,00 zł (słownie: sześćset złotych 00/100)  dla części II w wysokości 200,00 zł (słownie: dwieście złotych 00/100)  dla części III w wysokości 200,00 zł (słowni

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information