Dostawa odtwarzacza dźwięku filmowego

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3420499)

Client
Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych
State
mazowieckie
Address
00724 Warszawa, ul. Chełmska 21
Phone
022 841-26-35
Fax
022 841-58-91
E-Mail
zamowienia.publiczne@wfdif.com.pl
Created
2018-11-08

Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych ul. Chełmska 21 00724 Warszawa mazowieckie tel. 022 841-26-35 fax. 022 841-58-91 REGON 27493800000

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawa odtwarzacza dźwięku filmowego

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja urządzenia „Sound Follower” - odtwarzacza magnetycznych i optycznych taśm z dźwiękiem filmowym („Odtwarzacz dźwięku filmowego”), zgodnie z wymaganiami technicznymi wymienionymi w załączniku nr 1 do SIWZ.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 32321100-0

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium przez Wykonawców składających oferty w postępowaniu. 2. Ustala się wadium w wysokości: 5 000,00 PLN, słownie: pięć tysięcy złotych, zero groszy. 3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information