Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3420502)

Client
Urząd Gminy w Wydminach
State
warmińsko-mazurskie
Address
11510 Wydminy, pl. Rynek 42370
Phone
87 421 00 83
Fax
87 421 00 83
E-Mail
m.choroszewska@ug-wydminy.pl
Created
2018-11-08

Urząd Gminy w Wydminach

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Urząd Gminy w Wydminach pl. Rynek 42370 11510 Wydminy warmińsko-mazurskie tel. 87 421 00 83 fax. 87 421 00 83 REGON 54090800000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest zaciągnięcie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 2.155.802,00 zł. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania zmniejszenia kwoty kredytu bez prowizji i dodatkowych opłat. W przypadku spłaty kredytu we wcześniejszym terminie, odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie do końca umowy. Okres spłaty kredytu od 30.09.2020 r. do 30.09.2031 r.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 66113000-5

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information