Rozbudowa Teatru Baj Pomorski budowa zadaszenia amfiteatru - część budowlana

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3420503)

Client
Teatr "Baj Pomorski"
State
kujawsko-pomorskie
Address
87100 Toruń, ul. Piernikarska 9
Phone
56 652 24 24
Fax
56 652 27 17
www
www.bajpomorski.art.pl
E-Mail
administracja@bajpomorski.art.pl
Created
2018-11-08

Teatr "Baj Pomorski"

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Teatr "Baj Pomorski" ul. Piernikarska 9 87100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 56 652 24 24 fax. 56 652 27 17 REGON 29705400000 www.bajpomorski.art.pl

I.2) Type of contracting: Podmiot prawa publicznego

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Rozbudowa Teatru Baj Pomorski budowa zadaszenia amfiteatru - część budowlana

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1.2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności następujący zakres prac: 1) roboty konstrukcyjne amfiteatru z widownią 2) wykonanie fundamentów pod rzeźby 3) wykonanie warstwy posadzki sceny 4) wykonanie zadaszenia sceny 5) wykonanie zadaszenia widowni 6) wykonanie odwodnienia liniowego 7) przebudowa ogrodzenia wraz z furtkami wejściowymi i kołowrotkiem 8) wykonanie nawierzchni utwardzonych na terenie amfiteatru 9) przygotowanie tras kablowych do sterowania rzeźb ruchomych 1. 3. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w zakresie i w sposób określony w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (opracowania wykonane przez Biuro Projektowo-Inwestycyjne Unibud Sp. z o.o. w Toruniu; części składowe dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych wymienione w załącznikach do SIWZ) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, sztuką budowlaną i konserwatorską oraz na podstawie oględzin terenu budowy i zgodnie z decyzjami administracyjnymi.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45000000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Wadium w wysokości: 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100) powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Okres ważności wadium powinien być zgodny z terminem związania ofertą. Wadium może być wniesione w następujących fo

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information