Publikacja ogłoszeń prasowych w dziennikach o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim na potrzeby Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3420504)

Client
Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
State
dolnośląskie
Address
50-153 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1
Phone
+48713406526
Fax
+48713406948
E-Mail
m.kaminska@duw.pl
Created
2018-11-08

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu pl. Powstańców Warszawy 1 50-153 Wrocław dolnośląskie tel. +48713406526 fax. +48713406948 REGON 000514377

I.2) Type of contracting: Administracja rządowa terenowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Publikacja ogłoszeń prasowych w dziennikach o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim na potrzeby Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest: 1) publikacja w prasie ogłoszeń, w zakresie m.in.: obwieszczeń, komunikatów, reklam, materiałów promocyjnych, nekrologów, kondolencji, w dniach poniedziałek-piątek: - część I zamówienia - w dzienniku o zasięgu lokalnym, tj. na terenie województwa dolnośląskiego, - część II zamówienia - w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim, 2) opracowanie składu i grafiki dla publikowanych treści dla potrzeb Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 79970000-4

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information