Dostawa sprzętu komputerowego, drukującego oraz oprogramowania do AMW SINEVIA Sp. z o.o.

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3420505)

Client
Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o.
State
mazowieckie
Address
02-004 Warszawa, ul. Tytusa Chałubińskiego 3A 3
Phone
22 101 21 00 do 03
Fax
22 101 21 04
www
www.sinevia.pl
E-Mail
jacek.klimek@zrbwam.pl
Created
2018-11-08

Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o.

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o. ul. Tytusa Chałubińskiego 3A 3 02-004 Warszawa mazowieckie tel. 22 101 21 00 do 03 fax. 22 101 21 04 REGON 14298987700000 www.sinevia.pl

I.2) Type of contracting: Podmiot prawa publicznego

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawa sprzętu komputerowego, drukującego oraz oprogramowania do AMW SINEVIA Sp. z o.o.

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego, drukującego oraz oprogramowania do AMW SINEVIA Sp. z o.o. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia oraz załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór formularza cenowego. Dostawa musi być realizowana na koszt i ryzyko Wykonawcy do: Biura - Siedziba Zarządu – AMW SINEVIA Sp. z o. o., 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Paderewskiego 6, (w ilościach zgodnych z załącznikiem nr 1 i 2 do SIWZ).

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 30213000-5

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information