Dostawa urządzeń i oprogramowania do zajęć z komunikacji alternatywnej

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3420506)

Client
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 10
State
dolnośląskie
Address
51616 Wrocław, ul. Parkowa 27
Phone
71 79 86 834
Fax
71 345 90 36
www
www.soswnr10.webd.pl
E-Mail
sosw_nr10@wp.pl
Created
2018-11-08

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 10

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 10 ul. Parkowa 27 51616 Wrocław dolnośląskie tel. 71 79 86 834 fax. 71 345 90 36 REGON 70461700000 www.soswnr10.webd.pl

I.2) Type of contracting: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawa urządzeń i oprogramowania do zajęć z komunikacji alternatywnej

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostawa do dwóch szkół specjalnych we Wrocławiu urządzeń i oprogramowania do zajęć z komunikacji alternatywnej w ramach projektu ”Mogę więcej! – wsparcie procesu edukacji i rozwoju uczniów ze specjalnymi potrzebami we wrocławskich szkołach specjalnych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach RPO WD 2014-2020 Poddziałanie 10.2.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT WrOF. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, tj. wykaz urządzeń i oprogramowania, zawiera Formularz cenowy, stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 33196200-2

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information