Zagospodarowanie parkingu wraz z otoczeniem wokół Czworoboku w Koziegłowach

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3420508)

Client
Gmina Czerwonak
State
wielkopolskie
Address
62-004 Czerwonak, ul. Źródlana 39 39
Phone
61 6544204
Fax
61 8120270
www
www.czerwonak.pl
E-Mail
bz@czerwonak.pl
Created
2018-11-08

Gmina Czerwonak

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Czerwonak ul. Źródlana 39 39 62-004 Czerwonak wielkopolskie tel. 61 6544204 fax. 61 8120270 REGON 63125874400000 www.czerwonak.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Zagospodarowanie parkingu wraz z otoczeniem wokół Czworoboku w Koziegłowach

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: „Zagospodarowanie parkingu wraz z otoczeniem wokół Czworoboku w Koziegłowach”. Zamówienie obejmuje: 1) rozbiórki i wycinki: 2) przygotowanie terenu – nawierzchnie 3) wyposażenie 4) klomby i nasadzenia:

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45000000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 1 400,00 PLN (słownie PLN: jeden tysiące czterysta 00/100)

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information