Przeprowadzenie kampanii reklamowej na rynku Singapuru

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3420511)

Client
Polska Organizacja Turystyczna
State
mazowieckie
Address
00613 Warszawa, ul. Tytusa Chałubińskiego 8
Phone
0-22 5367070, 5367011
Fax
225 367 004
Created
2018-11-08

Polska Organizacja Turystyczna

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Polska Organizacja Turystyczna ul. Tytusa Chałubińskiego 8 00613 Warszawa mazowieckie tel. 0-22 5367070, 5367011 fax. 225 367 004 REGON 1621377500000

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Przeprowadzenie kampanii reklamowej na rynku Singapuru

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przeprowadzenie kampanii reklamowej na rynku Singapuru, mającej na celu zwiększenie liczby przyjazdów do Polski, poprzez dotarcie z przekazem reklamowym w czasie realnym do osób poszukujących wyjazdów do krajów europejskich: Czechy, Węgry, Słowacja, Niemcy, Austria, Dania, Szwajcaria na portalach związanych z branżą turystyczną i okołoturystyczną. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 79342200-5

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information