Dostawa artykułów żywnościowych do czterech Oddziałów Żłobków Miejskich w Gliwicach.

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3420516)

Client
Żłobki Miejskie
State
śląskie
Address
44-121 Gliwice, ul. Kozielska 71 71
Phone
032 2383292
E-Mail
zlobki_gliwice@interia.pl
Created
2018-11-08

Żłobki Miejskie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Żłobki Miejskie ul. Kozielska 71 71 44-121 Gliwice śląskie tel. 032 2383292 REGON 27670977600000

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawa artykułów żywnościowych do czterech Oddziałów Żłobków Miejskich w Gliwicach.

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do czterech Oddziałów Żłobków Miejskich w Gliwicach: - I Oddział Gliwice, ul. Berbeckiego 10 - II Oddział Gliwice, ul. Mewy 34 - III Oddział Gliwice, ul. Żeromskiego 26a - IV Oddział Gliwice, ul. Kozielska 71 na następujący pakiet, część zamówienia: Pakiet nr 1: Dostawa pieczywa i wyrobów piekarskich (kod CPV 15.81.00.00-9 - Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie; kod CPV 15.82.00.00-2 - Sucharki i herbatniki; wyroby piekarskie i ciastkarskie o przedłużonej trwałości) Pakiet nr 2: Dostawa nabiału (kod CPV 15.50.00.00-3 - Produkty mleczarskie; 15.89.00.00-3 Różne produkty spożywcze i produkty suszone) Pakiet nr 3: Dostawa artykułów ogólnospożywczych (kod CPV: 15.60.00.00-4 Produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych; kod 15.40.00.00-2 Oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne; kod 15.80.00.00-6 Różne produkty spożywcze. Bez kodu 15.81.00.00-9 Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie; kod 15.32.00.00-7 Soki owocowe i warzywne; kod 15.33.00.00-0 Przetworzone owoce i warzywa bez warzyw i owoców świeżych i mrożonych; 15.20.00.00-0 - Ryby przetworzone i konserwowane) Pakiet nr 4: Dostawa mięsa, wędlin i produktów mięsnych (kod CPV 15.10.00.00-9 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne) Pakiet nr 5: Dostawa warzyw i owoców (kod CPV 03.20.00.00-3 Zboża, ziemniaki, warzywa, owoce i orzechy) Pakiet nr 6: Dostawa mrożonych warzyw i owoców oraz ryb (kod CPV 15.33.11.70-9 Warzywa mrożone, Owoce mrożone; 15.20.00.00-0 - Ryby przetworzone i konserwowane) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: a) ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ – specyfikacja dostaw b) ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ – wymagania jakościowe dla artykułów żywnościowych Wykonawca dostarcza produkty pierwszej klasy jakości, świeże, odpowiadające normom jakościowym właściwym dla danego rodzaju produktów, które obowiązują na terenie Polski, o aktualnych terminach przydatności do spożycia oraz produkty spełniające wymagania jakościowe wskazane w załączniku nr 4 kolumna 9/11. Opakowania dostarczanych przez Wykonawcę produktów żywnościowych muszą być oznakowane widoczną datą terminu przydatności do spożycia. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania produktów żywnościowych do ww. oddziałów własnym transportem na własny koszt i ryzyko, przy zachowaniu odpowiednich reżimów sanitarnych wymaganych dla przewozu żywności zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 149) oraz innymi aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie przedmiotu zamówienia. Koszt dostarczenia musi być wliczony w oferowane ceny jednostkowe produktów.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 15800000-6

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information