Zimowe utrzymanie dróg – odśnieżanie i zwalczanie śliskości dróg na terenie Gminy Lesko w sezonie zimowym 2018/2019

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3420518)

Client
Gmina Lesko
State
podkarpackie
Address
38-600 Lesko, ul. Parkowa 1 1
Phone
013 4698001, 4698158
Fax
0-13 4696458
www
www.bip.lesko.pl
E-Mail
rrg@lesko.pl
Created
2018-11-08

Gmina Lesko

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Lesko ul. Parkowa 1 1 38-600 Lesko podkarpackie tel. 013 4698001, 4698158 fax. 0-13 4696458 REGON 37044003400000 www.bip.lesko.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Zimowe utrzymanie dróg – odśnieżanie i zwalczanie śliskości dróg na terenie Gminy Lesko w sezonie zimowym 2018/2019

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia są usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych na terenie gminy Lesko w sezonie zimowym 2018/2019 wraz ze zwalczaniem śliskości materiałami uszorstniającymi (mieszanką solno-piaskową), które Wykonawca zapewnia we własnym zakresie. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z najwyższą starannością, zgodnie ze złożoną ofertą, SIWZ, aktualnie obowiązującymi aktami prawnymi i przepisami, Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej, stosując materiały posiadające stosowne aprobaty techniczne. Przedmiot umowy należy wykonać w sposób nie zagrażający bezpiecznemu użytkowaniu dróg. Usunięcie śniegu nastąpi przez zgarnięcie pokrywy śnieżnej na całej szerokości i długości drogi. Zgarnięty śnieg nie może uniemożliwiać lub utrudniać ruchu pojazdów szczególnie na skrzyżowaniach, wjazdach, zjazdach, przystankach autobusowych, miejscach przeznaczonych do ruchu pieszych.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 90620000-9

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: n/d

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information