Świadczenie usługi w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie gminy Chodów

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3420519)

Client
Gmina Chodów
State
wielkopolskie
Address
62-652 Chodów, Chodów 18 18
Phone
063 2737220
Fax
063 2737220
www
www.chodow.lh.pl
E-Mail
gminachodow@pro.onet.pl
Created
2018-11-08

Gmina Chodów

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Chodów Chodów 18 18 62-652 Chodów wielkopolskie tel. 063 2737220 fax. 063 2737220 REGON 31101904200000 www.chodow.lh.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Świadczenie usługi w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie gminy Chodów

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 3.1. Przedmiotem zamówienia jest: „Świadczenie usługi w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie gminy Chodów”. 3.2. Wykonawca odpowiada za zbiórkę zmieszanych i selektywnie zbieranych odpadów komunalnych oraz ich transport i zagospodarowanie. 3.3. Wykonawca zobowiązany jest do obsługi stałego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Odpadów Komunalnych zlokalizowanego na terenie Oczyszczalni Ścieków w Chodowie. 3.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. 3.5. W załączniku nr 7 do SIWZ zamieszczono mapkę z zaznaczonymi drogami przebiegającymi przez teren Gminy Chodów. Łączna ilość dróg na terenie Gminy Chodów wynosi ok. 120 km. 3.6. Szczegółowy sposób i częstotliwość odbioru odpadów z podziałem na frakcje oraz typ zabudowy z terenu Gminy Chodów określa załącznik nr 6 do SIWZ

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 90500000-2

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information