Dostawa mleka i przetworów mlecznych

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3420522)

Client
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego
State
dolnośląskie
Address
50556 Wrocław, ul. Borowska 213
Phone
71 733 11 40
Fax
071 733 11 49
Created
2018-11-08

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego ul. Borowska 213 50556 Wrocław dolnośląskie tel. 71 733 11 40 fax. 071 733 11 49 REGON 28901200000

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawa mleka i przetworów mlecznych

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest dostawa mleka i przetworów mlecznych; 11 zadań - pakietów

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 15511700-0

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 9 561,30 PLN (słownie: dziewięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden zł 30/100) przed upływem terminu składania ofert. Dla poszczególnych zadań: Lp. Numer zadania Wartość wadium 1. Pakiet nr 1 2 248

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information