Przebudowa drogi gminnej w m. Biezdrowo

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3420523)

Client
Gmina Wronki reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy
State
wielkopolskie
Address
64510 Wronki, ul. Ratuszowa 5
Phone
672 545 300
Fax
672 545 328
Created
2018-11-08

Gmina Wronki reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Wronki reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy ul. Ratuszowa 5 64510 Wronki wielkopolskie tel. 672 545 300 fax. 672 545 328 REGON 52696600000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Przebudowa drogi gminnej w m. Biezdrowo

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przebudowa drogi gminnej w m. Biezdrowo: Przedmiotowa inwestycja przewiduje: - budowę nawierzchni 2 wejść do posesji z kostki betonowej szarej o gr.6 cm. W stanie istniejącym w miejscu przebudowywanej drogi znajduje się droga o nawierzchni z kostki betonowej. Szczegółowy zakres zamówienia opisany został w kosztorysie ofertowym. Inwestycja realizowana jest na podstawie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania produktów (materiałów) równoważnych w stosunku do tych, które wskazane zostały w Kosztorysie ofertowymi, zgodnie z art. 29 ust. 2 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, pod warunkiem, że będą one spełniały wszystkie obowiązujące normy i będą dopuszczone do obrotu na terenie UE oraz będą miały parametry takie same lub zbliżone do tych, które określone zostały w ww. dokumentach. Wyroby budowlane objęte zamówieniem powinny spełniać wymagania wynikające z Polskich Norm przenoszących normy europejskie PN-EN (normy zharmonizowane).

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45000000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information