Oprogramowanie do obsługi incydentów- dostawa rocznej subskrypcji wraz ze wsparciem technicznym

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3420524)

Client
Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu
State
dolnośląskie
Address
50304 Wrocław, ul. Namysłowska 8
Phone
71 777 90 23
Created
2018-11-08

Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu ul. Namysłowska 8 50304 Wrocław dolnośląskie tel. 71 777 90 23 REGON 2228736100000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Oprogramowanie do obsługi incydentów- dostawa rocznej subskrypcji wraz ze wsparciem technicznym

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Zamawiający ma wdrożone i dostosowane do własnych potrzeb oprogramowanie ServiceDesk Plus MSP- zwane dalej „Oprogramwoaniem”, którego producentem i właścicielem majątkowych praw autorskich jest ZOHO Corporation, 4141 Hacienda Drive, Pleasanton, CA 94588, USA, zwana dalej „Producentem”. 2. W ramach nin. zamówienia Wykonawca: 1) przedłuży Zamawiającemu tj. udzieli (przedłuży) Zamawiającemu licencji: a) na oprogramowanie ManageEngine ServiceDesk Plus MSP Enterprise Edition – Multi Language (wersja wielojęzyczna), b) na oprogramowanie ManageEngine ServiceDesk Plus Enterprise Edition – Multi Language (wersja wielojęzyczna), od dnia 15.12.2018 r. do dnia 14.12.2019 oraz 2) zapewni świadczenie przez Producenta w okresie obowiązywania licencji j.w. w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 projektu Umowy (załącznik nr 1 do nin. SIWZ) wsparcie techniczne (z ang. Technical Support) na rzecz Zamawiającego. 3. Szczegółowe wymagania oraz zakres licencji i wsparcia zostały określone w Projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 48780000-9

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information