Serwisowanie, konserwacja i przegląd instalacji oraz systemów zamontowanych w budynku przy al. Niepodległości 34 w Poznaniu.

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3420526)

Client
Województwo Wielkopolskie z siedziba Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
State
wielkopolskie
Address
61-714 Poznań, al. Niepodległości 34 34
Phone
61 626 70 80
Fax
61 626 70 81
www
www.umww.pl
E-Mail
kancelaria@umww.pl; marcin.kozubowicz@umww.pl
Created
2018-11-08

Województwo Wielkopolskie z siedziba Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Województwo Wielkopolskie z siedziba Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego al. Niepodległości 34 34 61-714 Poznań wielkopolskie tel. 61 626 70 80 fax. 61 626 70 81 REGON 63125781600000 www.umww.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Serwisowanie, konserwacja i przegląd instalacji oraz systemów zamontowanych w budynku przy al. Niepodległości 34 w Poznaniu.

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest serwisowanie, konserwacja i przegląd instalacji oraz systemów zamontowanych w budynku przy al. Niepodległości 34 w Poznaniu w roku 2019: 1) wentylacyjnej, ciepłowniczej, chłodniczej, wodociągowej i kanalizacji, 2) Sygnalizacji Pożaru, Dźwiękowego Systemu Ostrzegania, 3) elektrycznej, teletechnicznej, 4) systemu monitoringu (BMS) i automatyki urządzeń technicznych zainstalowanych w budynku. Zamówienie udzielane jest w czterech częściach: Część I – Serwisowanie, konserwacja i przegląd instalacji wentylacyjnej, ciepłowniczej, chłodniczej, wodociągowej i kanalizacji w budynku przy al. Niepodległości 34 w Poznaniu; Część II – Serwisowanie, konserwacja i przegląd instalacji Sygnalizacji Pożaru, Dźwiękowego Systemu Ostrzegania w budynku przy al. Niepodległości 34 w Poznaniu; Część III – Serwisowanie, konserwacja i przegląd instalacji elektrycznej, teletechnicznej w budynku przy al. Niepodległości 34 w Poznaniu; Część IV - Serwisowanie, konserwacja i przegląd systemu monitoringu (BMS) i automatyki urządzeń technicznych zainstalowanych w budynku przy al. Niepodległości 34 w Poznaniu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią Załączniki nr 1a – 1d do SIWZ, odpowiednio dla każdej z czterech części zamówienia.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 50700000-2

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 6.500,00 zł – dla części I (sześć tysięcy pięćset złotych 00/100), 6.500,00 zł – dla części II (sześć tysięcy pięćset złotych 00/100), 6.000,00 zł – dla części III (sześć tysięcy złotych 00/100), 5.000,

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information