Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem „Rozbudowa drogi krajowej nr 53 na odcinku Rozogi - Dąbrowy” wraz z weryfikacją dokumentacji wykonawczej w ramach umowy Projektuj i Buduj na przedmiotowe zadanie.

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3420527)

Client
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
State
warmińsko-mazurskie
Address
10083 Olsztyn, Al. Warszawska 89
Phone
(89) 52128 01
Fax
(89) 527 35 36, 5272307
Created
2018-11-08

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Al. Warszawska 89 10083 Olsztyn warmińsko-mazurskie tel. (89) 52128 01 fax. (89) 527 35 36, 5272307 REGON 1751157500179

I.2) Type of contracting: Administracja rządowa centralna

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem „Rozbudowa drogi krajowej nr 53 na odcinku Rozogi - Dąbrowy” wraz z weryfikacją dokumentacji wykonawczej w ramach umowy Projektuj i Buduj na przedmiotowe zadanie.

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest: Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem „Rozbudowa drogi krajowej nr 53 na odcinku Rozogi - Dąbrowy” wraz z weryfikacją dokumentacji wykonawczej w ramach umowy Projektuj i Buduj na przedmiotowe zadanie.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 71247000-1

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 2.000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych 00/100).

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information